Mentale kracht is niet het wegnemen van spanning maar je comfortabel voelen
bij spanning

Mentale Training

Mentale training is het aanleren en systematisch oefenen van mentale vaardigheden met als doel het verbeteren van de prestatie(s). De mentale training van Intrinsiq is bedoeld voor sporters en andere presteerders die alles uit zichzelf willen halen en hun prestaties willen optimaliseren. Intrinsiq verzorgt mentale trainingen en prestatiecoaching voor individuen en teams.

mentale training Rotterdam Den Haag

Individueel

De individuele mentale vaardigheidstraining van de prestatiecoach bestaat onder andere uit de volgende thema's:

 

 • Doelen stellen:
  Jezelf motiveren en richting geven aan activiteiten in bijvoorbeeld de sport of het werk.
 • Aandacht/concentratie:
  Het functioneel richten van je aandacht en het omgaan met afleidingen.
 • Ademhaling:
  Controleren van je ademhaling om jezelf in een optimale prestatiestaat te brengen.
 • Ontspanning en activering:
  Omgaan met spanning en tijdens een prestatie kunnen komen tot het juiste spanningsniveau.
 • Verbeelding:
  Het gebruiken van mentale beelden om een vaardigheid te leren, jezelf voor te bereiden op een wedstrijd of grote prestatie of je zelfvertrouwen te vergroten.
 • Denktraining:
  Het in balans brengen van denken en handelen en het stimuleren van zelfvertrouwen.
 • Emotiemanagement:
  Het in balans brengen van voelen en handelen en het omgaan met stress.
 • Wedstrijdvoorbereiding:
  Uitstippelen van jouw ideale (mentale) voorbereiding en het leren inzetten van mentale vaardigheden in de aanloop naar een wedstrijd.

 

Tevens kan de mentale training van de prestatiecoach gericht zijn op begeleiding bij of advies over zaken als:

 

 • Communicatie:
  Op een effectieve manier communiceren met teamgenoten, collega's, managers en media.
 • Conflicthantering:
  Omgaan met een conflict met bijvoorbeeld een teamgenoot of een coach.
 • Carrièretransities:
  Omgaan met een heftige overgang in je carrière, zoals bijvoorbeeld de overgang van junior naar senior of complete verandering van je
  carrière.
 • Blessuremanagement:
  Door middel van kennis van psychologische factoren op een effectieve manier werken aan het herstelproces door onder andere goede doelen te stellen.
 • Speciale issues:
  Bemiddeling en advies bij bijvoorbeeld privéproblemen of een verstoord eetpatroon.

 

In samenwerking met een prestatiecoach leert iemand met behulp van gerichte oefeningen de bovengenoemde factoren positief te beinvloeden. De training wordt volledig afgestemd op (de hulpvraag van) de persoon. Kortom, de mentale training van Intrinsiq is maatwerk.

 

Heb je vragen of wil je een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met de praktijk van Intrinsiq in Maasland (tussen Rotterdam en Den Haag). Vul het informatieformulier in of bel.

Mentale training Rotterdam Den Haag

Teams

De mentale vaardigheidstraining van Intrinsiq voor groepen en teams kan bestaan uit groepstrainingen, individuele trainingen of een combinatie van beide. De vaardigheden die aan bod kunnen komen zijn in principe dezelfde als de individuele vaardigheden. Daarnaast kan er binnen de mentale training voor teams een belangrijke rol zijn weggelegd voor thema's als:

 • Taakverdelingen:
  Duidelijke rollen voor werknemers binnen een team aan de hand van opgestelde profielen.
 • Teambuilding:
  Het versterken van de interne samenhang en de collectieve motivatie van een team.
 • Communicatie:
  Het verbeteren van de groeps- en communicatieprocessen in een team.

 

De samenhang binnen een team en het verkrijgen van inzicht in de individuele kenmerken van presteerders, kan voor het functioneren van een team van groot belang zijn. Ook de coach heeft baat bij een helder zicht op de samenhang en de relaties binnen een team. De coach speelt daarom in het traject een belangrijke rol. Er vindt regelmatig terugkoppeling plaats over zaken die kunnen helpen bij effectieve coaching.

 

In samenwerking met een prestatiecoach leert de groep met behulp van gerichte oefeningen de bovengenoemde factoren positief te beïnvloeden. De training wordt volledig afgestemd op (de hulpvraag van) het team, de coach en de sport. Kortom, de mentale training van Intrinsiq is maatwerk.

 

Heb je vragen of wil je een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met de praktijk van Intrinsiq in Maasland (tussen Rotterdam en Den Haag). Vul het informatieformulier in of bel.